Verlagsort: [Nürnberg] | Erscheinungsjahr: [1677] | Verlag: Endterus
Signatur: 10255479 4 Belg. 60-1/2 10255479 4 Belg. 60-1/2
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10224379-3

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan


LíBMJL DECIMU5.TERTIÎIS г


i6oo. ratos, ас tot invictos bello Heroes, ut vel enumerare Ion-
gum fit. Verum in militari praeftantiâ nefeias , an ullo ja- *r ¡ n Hi*
aarc le poffit Alumno gloriofîùs , quam Ambrofio Mar- Genti' ргж"
chionc : qui fuarum vi&oriarum plaufibusnafcentis hu jus b?oL™¿
Sípcu И aures implevit. Ei tarnen in belli exercitatione Fri- ьмдаа«.
ab?, ш- deriais Frater praerogativâ temporis prarivit. Utrurnque нош™ п.
■»** bono publico genuere Philippus Spinula VenafriMar-î«ui.
¡£j* chio, & Polyxena Griraalda Nicolai Salernitani Principis
Filia : Ambrofium anno Chriftiano milleumo quingente-
fimo fexagefimo nono ,• Fridericum vero íeptuageíimo
primo.


Ambrofíus, utnatumajor,artibuseisomnibusimbu« Ambres;
tus fuit, «quae Virum primarium decent : ac praeter com- Prima ¡nftí*
munem ingenuis Adolefcentibus armorum, equorumque tutie'
traâationem ; Mathematical quoque fcientia» operam de-
dit : eique pouffimum parti, qua» veiiàtur in machinis. lit
nonimmeritôdictus fuerit in Bélgico bello militaría ma-
ehinamenta complura docuiffe pofteritatem. Rerum
quôque geftarum narrationibusevol vendis implebat Am-
. brofius animum ; atque ejus prxibrtim belli , cujus futurus
j*Zn tan» pa« erat. Frequenti eorum utebatur confuetudine,
•A?*«- qui arma in Belgio traâaiTent : multa exiis quasrerede re-
a8"'-" gionibus , multa de rebus pra»clar¿, autperperamaâis;
quafi jam tum in earn partem propendente natura.


At Fridcricus utpote natu minor , pacatis potiùs Eccle-
ûx curis, ac toga: artibus à Parentibus deftinabatur : more
fans ufita to,ut m educatione Liberorum primae tribuantur
armorumtraâationi, litcrarum fecunda* : tanquamilla


{>гг his habeantur Civitatibus,ac Regnis tutandis aptiora,
gitur, ut exteras luftrando regiones compendium fapicn- *ri<íí,,ious.
tue facerct, miffus in Hifpaniam fuit ; & Salmantica» men- mS!"
íes aliquot commoratus , ut in eodoârinarum emporio
a bundë inftraâus, fefe major in patriam re verteretur . Ve­
rum , utargrèpropcllimur alieno imperio, quônaturae


Dddd 3 fponte


1

Scan

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de