Scan


no


ÏERILLVSTRI AC REVERENDISS*


FRANCISCO MAVROCENO,
BRIXIAE EPISCOPO, Äc.
О I G N I S S I MO,


Ioannes Paulus Gallucius Saloenfis
S. P. D.


VAECVNQVE ab hominibus fi-
iunr, Perilluftris, ac Reuercndiiïime
Antiftes, dum in terris verfantu^quae
, innumerabilia funt,& in perpetuis
negorijs eos continent, nifi ad eam
Dei cognitionem referantur, quae no-
Ibis conceditur, dum anima noftra in
his corporis vinculis continetur, ea
profeftö non folùm inania funt, fed
digna,quae perpetuis poeniscoerecan-
tur. Ad quid enim homo natus eft, ni­
fi vt Deum cognofeat omnipotentem, fapientem, & iuftum;
vnde timor,3c rcuerentia oritur rmifericordem, &bonumjvn-
deillenoftcramor in eundem, quinoftram animaducrlionem,
& djligcntiam ita excitât, vt cajtcris ftudijs omiills, eum tan-
rummodö v-iderc cupiamus, & со folùm frui, & tanquam in
illius finu quiefecre velimusïCùmautemipfc omnium rerum
Creator, & caufarum caufa fit, & ipfeànullo,& omnia abipfo
pendeanr,pcr caufam minime intelligi poteft:ad illius igitur
cfFcclusJ& opera nobis confugiendum eft, vt eum aliqua rati-
onCj licet imperfecta, cognofcamus. Hoc quidem Philofophi
perca, quxin vniuerfo mundo, & in fingulis illius partibus na-
turafiuntjfcconfecuturos, & confecutos eile fperarunt: pauca
tarnen de illointellexerunt.fi cum ijs conferantur, non qua; in
illa pura fubftantia, quae innumerabilia funt, & fub humanam
intelligcntiam minime cadunt; fed cum ijs, quardeillo pi j, &
docli viri cognouerunt: licet ilium caufarum caufam, & pri-
mum moucntem cognouerintQux licet non indigna fintChri-
ûiani hominis cognitione3 non tarnen fatis funt qua; nobis Dei


a * natu­


Scan

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de