Verlagsort: Pedepontanum | Erscheinungsjahr: 1742 | Verlag: Gastl
Signatur: 2345420 J.pract. 430 f#Beibd.1 2345420 J.pract. 430 f#Beibd.1
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10555073-5

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan


communiter D. D. ad probandum tempus, cujus initii me­
moria non ext at in contrarium requiri fequentia: Primo ,
quod teßes fint ad minus 74. annorum & de 40. annts
teßtßcentur. Deinde, quod teßes necejfario dicant, com*
tnunem opmionem effè, quod de contrario ufu non exßat
memoria Tertio* quod teßes it a femper 'viderint , & au-
di.ver int â fui s Alajoribus, Quarto quod nunquam fuer it
obferéitum contrarium. Eccc in primó requifito non
addit , quod teftes deponcre/debeant de 40. annis
ex propria fcientia, & non de audita alieno: in fe­
cundó non déclarât communis opinionis naturam:
în tertio non facit diftin&ionem inter poßtivum,
&negativum Majorum auditum; Denique in quar­
to non déclarât, quid intelligatur per contrarium.
Sic Gaillius. lib.2,obJ.66. n 8 hanc rem valdè per-
flm&oriè tangit. Sic Mathias Colerus. ad cap. cum
vobis n. 21» cum fiq. extr. de prefer ipt. plures tradit
modus articulandi circa praefcriptionemimmemo-
rialem , quorum tarnen nullus feorfim fumptus
concludit. Sic alii ad alios fefe rémittentes requis
iita haec non niii obiter , & difperfim enumerant.
Sic denique illa ipfa famigerata Glofla. in jap. 1. de
prtfcriptionibus in 6. mutila eft, & âmultisvelimpu-
gnata, vel in diverfos intelledus torta. Quid jam
de Pra&icis, vel cerebrinis illis Pra&icellis, qui ex­
ploit tritáque jurisprudcntiâ omni Juítiniano pru-


dentio­

Scan

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de