Antiquae collectiones Decretalium
Autor / Hrsg.: Agustín, Antonio
Verlagsort: Herdonia | Erscheinungsjahr: 1576
Signatur: 817576 2 P.lat. 336 a#Beibd.1 817576 2 P.lat. 336 a#Beibd.1
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10148588-4

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC]
Scan


INDEX TITVLOR.


ф ccll.yhb.i.tit.6.p.r3z:& татето.соИл.ц.


Ctnmgtii Itprtfi-etL iMb.a .tit. 8 .p .64.


'&трмс.с<,(.г,2б.$.ш.14.р.1%7'


C9n(ecTat¿ontaXcU¡Í4,vclalmw.coi.iM.t¿it.\o>


Conuumio/iibn4.eo¡¡.i.li.htit.i.p.7. & еойаМЬ.и
. iu.i.p.iy&coL}M.i.iit.i.p.ii4'. ., Л..
Слп/неШюе^'о111МЬ.1М1.}.р.9.&со11.у(»Ь-1'
: М.ур.иу: . i V


Qtinatrjiunc ce/iiu¿4t»rum.eoI.iMb.j.tit.i8.p-^U
. et cel2.lib.}.tu.i9 pAQÍ.et Ы.$МЬ-^м1лур.


i¡>4- •
Conner fione inßdeliHmxoLzJsb.iJit.t о.р.108:
Corpore vit utu ordin*dis,uel iiui.col.iJt.i.tu.l'l'


Corpore vitiatù.col.i.Ub.i.tit.lo.pÂ9.c* cet.}»


. itb.i ht.iyp.m. ,.


Qnmtnt frl¡i.col.i.U>.S.t¡t.l6.p.7%:7)€ fklfirijt.
col.2.lib.,.ttt.^.p.iio. . .s


DAtModeto.coUMb.ytit.ii.p^i.
Decwit,etprimitys,et oblattontbnt¿*l.lJtb.
i-itt.i6f.+7:
T>ecimu.coL.idtb.i.M.ij.pA06xit ctLiMb.$.tit.
*5./u92.


Vcdtcetime ccclcßarmn.uel a Itarium.col.yhb.i.


D« Udo fite ro THm.ccl. 1 Mb. j . w .10 .p.7 9 •
Uepo[tuxol.i.Ub.i.tit. 14.7.43;
Dtjponfitnne impúbera. col.tMb.+.tit.i-pt 6o.e*
toLzMb.^.tit.z.p.uyct cel.ylib.^. ш.г .p*¿<


Vila liontbus .ctl.i. lib. z ./1/.4 p.9 j .
Dworfy/.ci// i./i¿.4.«r.2oj>.6ü:íí fo/.í.¿b.4 »íV.


I3-J>i¡6: <£■ col.iMb.+.M.i+.p.iio:
Volt,& contumacia alteriut partit punienda.col.


l.lib г.ыло.р.гЬ:
u*lo,&contunuuia.cel.i,.lib.l.tit.7.p.W-
Donatiombm.col.iAb ytit.zo.p.tf. & wl.yhb.


*.ШлИ.р.№:
Vote arnittenda , velpoft diuortmrnreflituenda.


col-i Ub.+.tit.i^.p.zu.
Dote p0ß dinouiumreftimnda.col.l.kb.+.tit.zi.
1¿9.& ШлЪЬ.<ь.Шл*.р.\\6


£*i?"» cognoitit conßngmneam fit uxor и ,csl. 1,
tib.-t-ttt .7 .jj .iiJ¡.:co>.iangutnt aiKUXoru fi*,Vll


i.Ub.+.tu.9.f.ioj:
: in matrimonii!, quam ройш adulto


v..¡>.4.ttt.7.p¿y. qua potluit per adulte


riH.col.j.lib^,ht.).p.ii^. tit Ч^\Пш poilu,!
per aduinrium.ciil.¡.hb.^.tlt.6.p. гоб:
Ъв,аш /ürtme ordiité re cepit .col.i.hb.¡.tit.z<.p.


io.trdtneefijctpu.col r.dtc .yi.t.ii.p.40:
Lo, qui г» н mur in pejfeßonen caujaretfruanii.


Ыл lib-гла .п. р. гуж col .j.tt-г. m Л. p. ^
/et ce t. 3. hb. z.tu Л- p. 160.
'£xcepiiunibu4.col.i.lib.z.tit м.р .9ï:et Ctl.%.lih,


г' tit лб. p. 169.
Tixceflibt* prtlMoríin fibditos.ucl contra. cd. i.


¡tb.ytit.zj .р.Чо:
Lxi.tjj.Urtt preíatorumin fitbdtW.Cil.z.lib.
ij.p лила Ы.^.иЬ.ч.ш.щ.р.по.


FAtjart}t.Cel.z.lib.j.M.9.p.iio.etc<,l.¡M.¡'.
tu.n.p.iiíwdedt CruHtneíhljiy
Tèertjt.cot.i.li.z.t>.7.p.z y.et ctl.j .Ä.jJfcj .p . jj:
"£eudtí.cd.}.lib.y¡it.\6.p.Ú7'.
t\Át iH¡trnmentorHm.Cil.iJtb,z.tit.i$ ,p . 30»/ al.


2.ltb.z.tit.i+p.96:
Ttdetnjiritmentorüjtdtcretalii¿4.t.li.íJit.t¡.


p.164:


ítUcmlfoT.bus .col A.lt.-ytit .1? ./.44:


Jrttip pretbjterornmerdinandüjtel nonjucinft


terms tcclóivi telcTaiidu.col, l.li.i J4.9 .f-ty
Vtii¡tprtiiyttrornm.coi.j.li'i.t)t.9.p.ii.
toro campe tenu .ctl.vh.z .lit. г .p.z\:et aljJA.


z.ttt.2.p .92:« col.yUh.ilit.ip.^.
"íriffdujet maleticíü,ttmpottm* coeimdi.ctl.U


h .4.i»f . 16 .p. 66 .De inpoteaita сшгиИмЦ Ч>


Trigüiis.et malejkiatù-cohJi 4*'í.9f
Fur sis Col-lie- j tit.z6.p%Q.


HAmticisCol.ih.{.tü'6p,7y*tcoli.ii.itit-


Ht¡ {¡Híconccduturab ípiicopo fue confetifi tleri
■ col. ф.уш.п.р.Мб.


His.qut fium л pralatu fmt Con[eti[u capitnli.ctl.
z lt.j tu 8-p.io4-


■С Cckfús re*dificandù,& reparandü.eoü.1. üb, His^fmnt a maiori parte cafimhM* <• • •


rcettfijs *dificandù.cot2 lib.\-lit^6.p in
ЕШопе,& tleíliposelkte.col.i .lib.i.tit-i p- 8б;


iz-p.ii6:


fJis,qncaufifiMCollüi*M-i°-f

Scan

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de