De potestate papae : liber posthumus
Author / Editor: Barclay, William
Publishing place: S.l. | Year of publication: 1609
Call number: 819872 J.can.p. 80 a 819872 J.can.p. 80 a
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10544234-0

[Search within tome] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan


in Principes ChrißiariOL 219


NonmirumfiIo.Gcríondix€rit/»///w,hoc *
eft,Chriftianos fimplices & ignaros, ab eiufc
modi gloflatoribus &poftillatoribus impe-
ritis deceptos, xfiimarePapamvnum Deum
qui habet potefiatem omríem in cielo ejr in ter­
ri, certè talcs adulatores iudicium & mores
mulcorum Pontificum corruperunt. Non
mirumxtiam, fi PiusV. Pontifex, Martino
Aipilcnetae dixerit, lurifconfultos (Canoni-
ftas opinor intellexit) folitos ejfeplm fatis po-
t eil a.t is tnbuere Рарл s. De quibus loan. De B
Turre cremata, n mir um ejt, înquit, quod саи.тписг.
fummi Pontífices loqmntur moderate de pote- *' Tap*.i 1.
ßate eis data: ejr quidam do£forcttli,fine di quo \'*'я Caa
vero ftinddThento,volwt adulando eos quafi л-
quiparare Deo. quo pertinet, quod fcribitw,-3J-2 **
Cardinalis de Guía, vir in omni Philofophia
diiùna & humana, atq; etiam in hiftorijs ap-
primè verfatus, quofdam nempe ícriptores
-volent es R отлплт federn omni laude dig nam,
flus quam Eccleßa {лпЯл expedite ejrdecety
exaltare, fundare fe infcriptis apocryphis.
atq; ita Papas popufoiqj decipere.


Cap; XXVI IL


* 4


ERror autem iftorum hominúm, quo po-
teftatem omnem, &diuinam& huma-


nam

Scan

Usage guidelines

If you have any questions or comments, please contact Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de