De Poematum Cantu Et Viribus Rythmi
Author / Editor: Vossius, Isaac
Publishing place: Oxonii | Year of publication: 1673 | Publishing house: Theatro Sheldoniano
Call number: 11750123 Mus.th. 3500 11750123 Mus.th. 3500
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10599678-2

[Search within tome] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan


5"+ De Poematum Cantu


,1


vcro neminem fore arbitror, qui non libenter
admittat illam eíïè laudatiíïimam linguam, qure
cum varictate conjunctam habuerit hicilitatem,
çum quod uniforme sit diu placere non poslit,
& varictas semper afserat delectationem. Hxc
ut adsit, jungendre sunt vocalibus confonantes
litera* nec perindc fiicrit quxnamilladint, eti-
am hic dclectus habendus est, cum ut in voca­
libus, .ita quoque in consonis literis aliae aliis
locum teneant digniorem. Vitandi itaque im-
primi* sunt non Iotacismi tantum, sed & nvíug),
aiyfjioo Sc XoL^SbL-M&insuperfwmiuafj.oí-
Notum est quantum antiquis Atticis displicuc-
rint Euripidis Notum quoque quam


haec ipsa litera S, & preterea M, quibus com-
plures Latinae terminantur dictiones , adeo in­
grate vise iint ipsis quoque Romanis, ut hanc ve-
ïut sibilantem, illam velut mugientem, elidendooo-
terere & expungere è lingua Latina conati fue-
rint íxpissime. Sed Sc in Spartana dialecto ,
magnisica alias velut majori ex parte Dorica,
u quam odiosus fuerit R literae sonus, quae in fi­


ne omnium penc vocabulorum personabat, sa-
tis testantur veteres, & adeo quidem, ut cani-
num potius quam humanum gens ca xmulari
íèrmoncm , & hirrire potius crederentur quam
loqui. Ecquis dubitet, quin à bellicis hujus
populi moribus, aíper etiam & minax istepro-
manarit sermo? Dorica dialeftus & ipla ma­
gnisica & bcllica, sed absque iracundia, qua-
propter libenter eam amplcxi sunt complures
Gnccorum populi , mifla illa Laconum & Erc-
triensium íoeva C3nina, non tam hostibus,
quam hospitibus 6c amicis formidanda. Dori-


CÍE

Scan

Usage guidelines

If you have any questions or comments, please contact Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de