De Poematum Cantu Et Viribus Rythmi
Author / Editor: Vossius, Isaac
Publishing place: Oxonii | Year of publication: 1673 | Publishing house: Theatro Sheldoniano
Call number: 11750123 Mus.th. 3500 11750123 Mus.th. 3500
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10599678-2

[Search within tome] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan


Et Viribus Rythmi. i^r


pe generis pedes conjugando, sive etiam ovÇvyí'
«r, quando dispares copulantur pedes. Cumita-
que tanta sit pedum metricorum in cantu necessi­
tas, omnino, si quo melioris musicae affectu tenea-
mur, istud effieiendum, utillorumredeatusus, &
ut singulis pedibus, sive illi simplices /uerint, sive
è pluribus compositi,singuli aptentur plaususjhoc
enim si fiat, & intellectus verborum & cetera quae
- hodiernae desunt musicae, íponte siia siibsequen-
tur. Precipuè veïb hocpraestare possint Itali &
Hilpani, quorum linguae çsteris vernaculis aptio-
res nabent numeros, cum admodum inlllis rarum
sit, utpositioseuduarumpluriumve consonanti-
um concursiis, longam non efficiat íyllabani; insu-


Êerquequod monoíyllabicarum nonusqueadeo
borent dictionum multitudine. Scio quidem
non admodum felices fuislè labores eorum, qui
hactenus inter Gallos & Italos antiquas carmi-
v mim instaurare conati fuere mensuras, sed neque
rectam illi, ut monuimus, institere viam, & ad dc-
bellandam jam à totseeulis inveteratarn consue-
tudinem, paucinimis&inermesaccesiere. Con-
grediendum itaque fortius acriuíque premendi
sunt adverfàrii, nec scribenda tantum syllabicis al-
ligata mensiiris poëmata, sed & eadem hxc cantu
armatamusicoproducendasuntinscenam, ut sic
demum palam fiat, quanto inconditis potentiora
sint illa quae numerisadstristavibranturcantica,
Nec desperandum etiamsi primus non succeslèrit
conatus, quis enim nefciatfeculisopusfuislèpri-
ufquam & musica & aliae Graecorum artes in lum-
rao constiterint culmine, sed persistendum donec
nos profeciíîe intelligamus, cum nihil preclarum
cito fiat, & pulcherrima quaçque opera comitçm


S 2 habcant

Scan

Usage guidelines

If you have any questions or comments, please contact Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de