De potestate papae : liber posthumus
Author / Editor: Barclay, William
Publishing place: S.l. | Year of publication: 1609
Call number: 819872 J.can.p. 80 a 819872 J.can.p. 80 a
Permalink: http://www.mdz-nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn=urn:nbn:de:bvb:12-bsb10544234-0

[Search within tome] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Scan
  -250
Scan
+250  


2i 8 DepoteftatePap*


mundo vcrfaretur, vt homo inter homines
habere voluit; & eatenus Papam referre
nobis Chriftum , & eius eilè Vicarium (vti
fuprà ex eruditiflimi Bellarmini doctrina
oftendimus) non autem poteftatem illam,
quam vt Dei filius, Deusipfe Patri aequalis
ab aeterno habuit , & diuinitatis, fuse omni-
potentiae referuauit: de qua ait, data eft mi-
4aatth.yit. hi omnis poteftas in cœlo &in terra»f .


Quanquam video quoíHam vícfiicadeo
ineptire, aut potius infanire, vt hanc omni-
potentiam Pontifici etiam tributam afle-
rantj eiq; probando infigne vanitatis fuae ar­
gumentum hoc modo contenant. Chrißtu
commifitfummo Pontifici vices fuas> vt habe­
tur Matth. 1 6- cap. & 24. q. 1 . can. quodcunfy.
Sed Chr iß 0 data erat omnis pote fias in cœlo &
in terr aMath. 28.Ergo fummus Pontifex, qui
efi eius vicarias, habet hanc poteßatem. extra
de tranßat.eap. quant 0. Ita Petrus Bertrandus
in fuis additionibus ad gloíT.extrauag.Vnam
fandam.de maior.& obed.qui &hoc prete-
rea auiiis eft addere, quod parum à blalphe-
mia abeft. Nam non vider etur Dominus dif-
cretw fuijfe (vt cum reuer entia eius Ibquar)
niß vnicum poß/e talem relüfuiffet, aai hxc
omnia pojfet. Erame huic homini cerebrum ?


Non

Scan
  -250
Scan
+250  

Usage guidelines

If you have any questions or comments, please contact Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de