Verlagsort: Hoorn | Erscheinungsjahr: [1627] | Verlag: Gebrantsz.
Signatur: H.eccl. 3198
Reihe: Copia van twee Remonstrantien, Eene van de Gheputeerden der Synoden van Zuydt ende Noort-Hollandt in Martio 1627, overgegeven aen de Ed. Mog. Heeren Staten van Holland ende West-Vrieslandt, De andere, van de Dienaren des Goddelijcken Woorts, ende Ouderlingen der Gemeynte tot Amstelredam in Aprili 1627, overgegeven aen de... Burgermeesteren, ende ses en dertich Raden der selver Stede : Sprekende tegen de vrye oeffeninge van den Gepretendeerde Gods-dienst der Remonstrantsche factie: Mitsgaders oock vervatende eene noodige verwerpinge van hare geveynsde presentatien tot vredehandelinge met de Gereformeerde Kercken ; Tot onderrichtinge van de Regierders, ...
Permalink: http://mdz-nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bvb:12-bsb10029310-2

[Suche im Band] [PDF-Download] [OPAC] [DFG-Viewer]
Text | Zoom: -0.05 1.0 +0.05 | Drehen: -90° +90° | Seiten: 1 2 250
Text | Zoom: -0.05 1.0 +0.05 | Drehen: -90° +90° | Seiten: 1 2 250

Nutzungsbedingungen

Bitte wenden Sie sich bei Fragen an Digitale.Bibliothek[at]bsb-muenchen.de